• slidebg1
  IoT UPRAVLJANJE VODOVODOM
 • slidebg2
  IDENTIFIKACIJA PROPUŠTANJA
  U STVARNOM VREMENU
 • slidebg3
  MONTAŽA ZA MANJE OD 30 MINUTA
 • slidebg4
  NIJE POTREBNO NAPAJANJE
 • slidebg5
  IP68 VODOOTPORAN I ROBUSAN
 • slidebg6
  VAŠA VODOVODNA MREŽA
  UVIJEK POD NADZOROM
 • slidebg7
  PROIZVEDENO U EU

Jamstvo

Ova oprema ima jamstvo protiv nedostataka u materijalu i izradi. Ovo jamstvo vrijedi dvanaest mjeseci od datuma isporuke. Proizvodi za koje se tijekom jamstvenog roka pokažu neispravni bit će popravljeni ili zamijenjeni.

Jamstvo se ne odnosi na:
•Oprema koja je na bilo koji način modificirana bez pisanog dopuštenja AquaLink d.o.o.
•Baterije
•Svaki proizvod koji je bio izložen zlostavljanju, zanemarivanju, višoj sili ili oštećenju u transportu.

Tvrtka Aqualink d.o.o. će vratiti opremu pod jamstvom putem unaprijed plaćenog zemaljskog prijevoznika. Tvrtka Aqualink d.o.o. neće nadoknaditi troškove nastale uklanjanjem i/ili ponovnim postavljanjem opreme. Ovo jamstvo i obveze Društva prema ovom jamstvu zamjenjuju sva druga jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući ona o prikladnosti i prikladnosti za određenu svrhu. Tvrtka Aqualink d.o.o. ne odgovara za nastalu štetu. Prije povrata opreme obavijestite nas o tome i što jasnije navedite nedostatke, ali ako je proizvod izvan jamstvenog roka potrebno je priložiti narudžbenicu. Ponude za popravke dostupne su na zahtjev.

Tvrtka Aqualink d.o.o. jamči opremu koju proizvodi protiv nedostataka u materijalu ili izradi u razdoblju od JEDNE godine od datuma isporuke izvornom kupcu. Ovo jamstvo ograničeno je na besplatnu zamjenu ili popravak takvih nedostataka ako se instrument vrati tvrtki Aqualink d.o.o. ili jedan od njegovih ovlaštenih preprodavača. Ovo jamstvo isključuje sva druga jamstva, izričita ili podrazumijevana, i ograničeno je na vrijednost koja ne prelazi nabavnu cijenu opreme.

Tvrtka Aqualink d.o.o. neće biti odgovoran za slučajni ili posljedični gubitak ili štetu nastalu korištenjem opreme ili za štetu na opremi koja je posljedica nesreće, zlouporabe, pogrešne uporabe, nedostatka dužne brige ili gubitka dijelova.

Ukoliko Aqualink d.o.o. isporučuje kupcu opremu ili artikle koje je proizvela treća strana, primjenjuje se jamstvo treće strane proizvođača.

MARKA

Sve ostale robne marke i nazivi proizvoda zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi svojih vlasnika.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Sljedeća jamstva i odricanja od odgovornosti odnose se na ovaj proizvod.
Tvrtka Aqualink d.o.o. ne daje nikakva izričita ili prešutna jamstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prešutna jamstva o utrživosti i prikladnosti za određenu svrhu s obzirom na svoj hardver i softver. TVRTKA Aqualink d.o.o. NE JAMČI, NE JAMČI NITI DAJE BILO KAKVA IZJAVA U VEZI UPOTREBE ILI REZULTATA UPOTREBE SVOJIH HARDVERSKIH I SOFTVERSKIH PROIZVODA U MILU NJIHOVE ISPRAVNOSTI ILI NA DRUGI NAČIN. VI PREUZIMATE CIJELI RIZIK U VEZI REZULTATA I IZVEDBE NJEGOVIH HARDVERSKIH I SOFTVERSKIH PROIZVODA. NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE IMPLICIRANIH JAMSTAVA. ISKLJUČENJE SE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS NI U KOJEM SLUČAJU Aqualink d.o.o., NJEGOVI SLUŽBENICI, ZAPOSLENICI ILI AGENTI VAM NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU POSLJEDIČNU, SLUČAJNU ILI POSEBNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA POSLOVNE DOBITI, POSLOVANJA PREKID, GUBITAK POSLOVNIH INFORMACIJA, ITD.) KOJI NASTAJU ZBOG UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA HARDVERSKIH I SOFTVERSKIH PROIZVODA, ČAK I AKO TVRTKA Aqualink d.o.o. UPOZORENJE NA MOGUĆNOST OVAKVE ŠTETE. BUDUĆI DA NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA POSLJEDIČNE ŠTETE, GORNJA OGRANIČENJA SE MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

UPOZORENJE

Proizvodi tvrtke Aqualink d.o.o. nisu odobreni za upotrebu kao kritične komponente u bilo kojem sustavu za održavanje života gdje bi kvar proizvoda mogao utjecati na sigurnost ili učinkovitost sustava.

INFORMACIJE O RECIKLAŽI

Na kraju životnog vijeka ovaj se proizvod ne smije odlagati u komercijalni ili kućni otpad, već ga treba reciklirati. Sve baterije koje se nalaze u proizvodu ili su korištene tijekom njegovog životnog vijeka moraju se ukloniti iz proizvoda i također poslati u odgovarajuće postrojenje za recikliranje.