ΤΜΗΜΑΤΙΚΉ ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΟΥ DMA

Το νερό φτάνει σε εμάς μέσω μιας σειράς αγωγών που αποτελούνται από σωλήνες διαφορετικών μεγεθών και υλικών. Οι εταιρείες διανομής προσπαθούν να διατηρήσουν υπό έλεγχο αυτά τα διακλαδισμένα δίκτυα, αλλά η διαχείριση των εκατοντάδων χιλιομέτρων του υπόγειου δικτύου είναι δύσκολη λόγω των καιρικών αλλαγών, των κινήσεων του εδάφους, των δονήσεων και της γήρανσης των αγωγών.

Το κλειδί για τη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης και την ταχεία επέμβαση είναι η δημιουργία τμηματικών σημείων μέτρησης DMA. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα μεγάλα δίκτυα χωρίζονται σε μικρότερα τμήματα που είναι ευκολότερο να παρακολουθούνται. Είτε πρόκειται για ένα σύστημα κυκλοφορίας είτε για τελικές διακλαδώσεις.

Τα σημεία μέτρησης θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με μετρητές ροής ή με εισαγόμενους αισθητήρες AQ Flow. Οι αισθητήρες AQ Flow πρέπει να εγκαθίστανται σε αγωγούς υπό πίεση χωρίς διακοπή του δικτύου (hot tapping). Οι συσκευές μετρούν τη ροή και προς τις δύο κατευθύνσεις και μπορούν να αναβαθμιστούν με αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας. Οι αισθητήρες AQ έχουν αναπτυχθεί για εγκαταστάσεις που λειτουργούν με μπαταρίες και έχουν εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εξασφαλίζοντας αρκετά χρόνια λειτουργίας χωρίς αλλαγή μπαταριών. Τα σημεία μέτρησης είναι εξοπλισμένα με μονάδες επικοινωνίας AQ. Οι συσκευές μεταδίδουν αυτόματα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τα οποία μπορούν να συγκριθούν και να αναλυθούν.

Οι τμηματικές ζώνες DMA μπορούν να προβληθούν στην πύλη AQ WEB, όπου είναι διαθέσιμη μια επισκόπηση των τάσεων για κάθε μεμονωμένο σημείο ή ως ολόκληρη ζώνη. Οι συσκευές AQ μπορούν να ομαδοποιηθούν με διαφορετικές μονάδες που ονομάζονται εικονικές συσκευές AQ.

Με αυτόν τον τρόπο, πολλαπλές συσκευές μπορούν να παρακολουθούνται ταυτόχρονα σε ένα μόνο διάγραμμα. Οι διασυνδέσεις με εικονικές συσκευές επιτρέπουν επίσης τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ της ροής εισόδου και της ροής εξόδου του νερού στο σύστημα, διευκολύνοντας έτσι την ανάλυση του τι συμβαίνει στον αγωγό. Ένας αλγόριθμος ανίχνευσης διαρροών βοηθά στον ευκολότερο εντοπισμό των απωλειών. Ολόκληρο το σύστημα μπορεί να προστατεύεται από μια λειτουργία αλγορίθμου κατωφλίου που παρακολουθεί τις συσκευές και αναφέρει αυτόματα προβλήματα στο δίκτυο χωρίς συνεχή παρακολούθηση.

Η AquaLink ανιχνεύει τις διαρροές αμέσως μόλις αυτές συμβούν, ενώ για τα υπάρχοντα συστήματα χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο Ideal Line για να παρακολουθούμε τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής κατανάλωσης και της αύξησης ή μείωσης των ροών στο δίκτυο DMA σε μια επιθυμητή χρονική περίοδο. Για να διευκολύνουμε τον εντοπισμό αθόρυβων διαρροών, θέτουμε το σύστημα σε λειτουργία βηματικής δοκιμής, πράγμα που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της νυχτερινής περιόδου θέτουμε μεγαλύτερο αριθμό συσκευών AQ σε νυχτερινή λειτουργία (αποθήκευση δεδομένων κάθε 15 δευτερόλεπτα και αποστολή τους κάθε 5 λεπτά). Αυτό μας δίνει τρέχοντα δεδομένα για τις ροές στους αγωγούς και τα συγκρίνει με ιστορικά δεδομένα.

Το σύστημα επικοινωνεί στα δίκτυα GSM 2G/3G/4G, NB-IoT, WiFi και LoraWan. Οι συσκευές AQ αποστέλλουν δεδομένα σε διαμορφώσιμα διαστήματα και χρονικές περιόδους. Το σύστημα εγκαθίσταται εύκολα και δεν απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού.